Amper Holding

Komplexní služby v energetice

Hlavním záměrem, který v roce 2013 inspiroval vznik akciové společnosti Amper Holding, bylo propojení skupiny firem, schopných poskytnout zákazníkovi komplexní služby v oblasti energetiky. Prostřednictvím svých specializovaných společností se Amper Holding, a.s. soustřeďuje především na energetické služby, projekci a zavádění úspor a na výstavbu některých typů energetických zdrojů a infrastruktury. Jmenovitě jde zejména o:

  • energetický management,
  • úspory se zárukou formou EPC projektů,
  • výrobu elektřiny a tepla přímo u klienta,
  • realizaci úsporných projektů i kogeneračních jednotek v naší investici,
  • profesionální meteorologické předpovědi pro energetiku, dopravu, pojišťovnictví, zemědělství,
  • provoz lokálních distribučních soustav.

Těžiště podnikání je nasměrováno od administrativních a technických opatření do projekce moderních úsporných technologií, kogenerace a výhledově i akumulace energií tak, aby společnosti Holdingu byly schopny v zájmu svých klientů reagovat na nejnovější potřeby podnikové a komunální energetiky. Některé společnosti, zejména Amper Meteo, také zahájily prodej svých produktů do zahraničí.

Amper Savings

Nejmodernější technologie, která se vyplácí

Společnost Amper Savings se specializuje na projekty energetických úspor, realizovaných s využitím nejmodernějších technologií. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií, snížování ztrát v oblasti vytápění a osvětlení objektů a technicko-administrativní opatření optimalizující spotřebu a nákup energie tak, aby bylo dosaženo co nejpříznivějšch cen.

Specifickou oblastí jsou projekty takzvané energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, zkratka EPC), které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Více o službách poskytovaných společností Amper Savings si můžete přečíst zde:

www.ampersavings.cz

Amper Generation

Výstavba a provoz kogeneračních jednotek

Společnost Amper Generation se zabývá provozováním lokáních zdrojů - kogeneračních jednotek - v odběrných místech. Tyto lokální zdroje umožňují zákazníkům společností získávat levnější teplo a elektřinu přímo ve vlastním provozu. Amper Generation zajišťuje i financování projektů, které jsou následně spláceny z výnosů z prodeje elektřiny a tepla.

Více o službách poskytovaných společností Amper Generation si můžete přečíst zde:

www.ampergeneration.cz

Amper Meteo

Kompletní meteorologické služby pro energetiku a zemědělství

Společnost Amper Meteo dodává vysoce kvalitní předpovědi počasí a z nich odvozené specializované produkty pro energetiku a zemědělství. Amper Meteo se soustřeďuje hlavně na predikce výkonů solárních a větrných elektráren, díky nimž přináší významný zisk svým zákazníkům. Dále významně zpřesňuje předpovědi teploty vzduchu pro potřeby teplárenství a je schopna s ohledem na predikované meteorologické prvky předpovídat i spotřebu energie. Pro zemědělství je společnost Amper Meteo schopna zajistit předpovědi počasí s hlavním důrazem na srážkové a teplotní poměry následujícího období. Svým zákazníkům také zprostředkovává  on-line komunikaci se zkušeným meteorologem.

Více o službách poskytovaných společností Amper Meteo si můžete přečíst zde:

www.ampermeteo.cz

Amper Distribuce

Nižší náklady na distribuci, efektivnější využití zdrojů

Náklady na distribuci elektrické energie tvoří v našich podmínkách významnou část ceny elektřiny pro koncového spotřebitele. Jednou z možností, jak tyto náklady snížit, je budování lokálních distribučních sítí (LDS).  LDS představují energetické sítě, které jsou v tuzemských podmínkách obvykle prostřednictvím napájecího transformátoru připojeny k vysokému napětí a na straně nízkého napětí jsou k síti připojeni odběratelé elektřiny. Toto uspořádání koncovým zákazníkům v LDS umožňuje získat nižší cenu elektřiny oproti ceníku regionálního distributora. Do sítě mohou být připojeny i vlastní lokální zdroje.
Společnost Amper Distribuce se specializuje na projektování, budování a související organizaci distribučních služeb, včetně měření a fakturace.

Více o službách poskytovaných společností Amper Distribuce si můžete přečíst zde:

www.amperdistribuce.cz

Facebook Twitter